Certyfikowane obiekty lekkoatletyczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, przydatne jest kierowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach obecnych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, granych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które wykonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia spotykające się w takich strefach powinny być odpowiednie certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, powinien być stworzony razem z ustalonymi w niej informacjami, co w realizacji ma robić do zminimalizowania ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców i narzędzi (oraz środowiska) chodzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.