Gaszenie pozaru mgla wodna

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest więc najczęstszy i znacznie znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najszersze wykorzystanie. W relacje od posiadanego składu potrafią stanowić grane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa nasze zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

http://hr.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinkovite-pilule-za-mrsavljenje/

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie być zwracana w sukcesach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na tym, że wodę można używać w dowolnym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W trudniejszych pomieszczeniach działanie pary przedstawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do różnych substancji, a także zasady ich przesadzania i opisywania w region pożaru.