Plan finansowy teatru

Symfonia program to pakiet, który wspiera panowanie w lekkich oraz niewielkich firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, jaki został napisany szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w prowadzeniu firmy w jej naturalnej działalności w myśli ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

http://xzs.pl/e66-knee-active-plus-2Zobacz naszą stronę www

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe ma zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w szerokim stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i delikatnych. Moduł Kadry natomiast Płace dostarcza do prowadzenia wynagrodzeniami oraz danymi typów. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Chroni on w zdaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w myśli sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu żyje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest dogodna dla marek będących kilka oddziałów a w sumie kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zdobywany w działach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które powodują księgowość uproszczoną. Działa on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno mówić rozrachunki z tytułami i pracownikami. W dużym stopniu ułatwia analizy dochodowości.